Algemene voorwaarden winactie

 1. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag/winactie.
 2. De winnaar wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.
 3. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of België.
 5. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is App.nl gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 6. App.nl is ook gerechtigd een andere winnaar te trekken als de gekozen winnaar niet binnen 72 uur reageert op de winaarsmail.
 7. App.nl is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 8. App.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). App.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.
 9. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. App.nl mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).
 10. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden.
 11. App.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.
 12. App.nl is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat App.nl daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door App.nl op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
 13. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kun je gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. App.nl zal zo spoedig mogelijk reageren.